Cztery kompetencje, które powinni rozwijać menedżerowieOd współczesnego menedżera wymaga się, aby robił więcej za mniej. Ze względu na szybki postęp technologiczny transformacja cyfrowa stała się koniecznością, a nie opcją dla firm, które chcą wyprzedzić konkurencję i uniknąć zastąpienia ich przez bardziej zwinnych konkurentów. Aby odnieść sukces w tym nowym świecie, menedżerowie muszą rozwinąć kluczowe kompetencje, które pomogą im skuteczniej wykonywać swoje obowiązki i z powodzeniem prowadzić swoje zespoły przez transformacje, których muszą się podjąć. Kompetencje te określane są mianem osobistych umiejętności wykonawczych - zdolności danej osoby do efektywnego wykonywania działań. Menedżerowie potrzebują czterech kluczowych kompetencji, aby móc osiągać swoje cele w zmieniającym się środowisku biznesowym. Zdolny menedżer rozumie nie tylko, co należy zrobić, ale także jak i dlaczego należy to zrobić w ten sposób. Oto cztery kompetencje, które powinien posiadać każdy menedżer:

Podejmowanie inicjatywy

Podejmowanie inicjatywy oznacza przejmowanie odpowiedzialności i samodzielne podejmowanie decyzji. Jest to szczególnie ważne dla menedżerów, od których oczekuje się rozwiązywania problemów i wprowadzania zmian. Inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla menedżerów, ponieważ umożliwia im przejmowanie kontroli nad sytuacją, opracowywanie kreatywnych rozwiązań w przypadku pojawienia się problemów oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju firmy. Jeśli pracownicy zauważą, że ich menedżer niechętnie podejmuje inicjatywę, prawdopodobnie poczują się zdemoralizowani.

Będą również sfrustrowani, jeśli zobaczą, że ich menedżer ma trudności z wykonywaniem pracy z powodu braku wiedzy lub doświadczenia. Aby podejmować inicjatywę, menedżerowie muszą swobodnie podejmować decyzje i mieć pewność, że będą je realizować. Muszą posiadać umiejętność krytycznego myślenia, syntetyzowania informacji i rozważania konsekwencji swoich decyzji. Kiedy menedżerowie działają zgodnie z podjętymi decyzjami, muszą być gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje i wszelkie błędy, które popełnili po drodze.

Rozwiązywanie problemów

Od menedżerów często wymaga się rozwiązywania problemów. Od większości menedżerów oczekuje się doskonałych umiejętności rozwiązywania problemów, zwłaszcza jeśli kierują zespołami projektowymi. Umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów jest kluczowa dla menedżerów, którzy chcą zwiększyć produktywność i uniknąć zakłóceń w pracy swojego zespołu. Proces rozwiązywania problemów zaczyna się od rozpoznania, jakie problemy istnieją.

Rozpoznanie następuje wtedy, gdy menedżer jest w stanie spojrzeć na problem ze wszystkich stron, w tym z perspektywy członków zespołu i całej firmy. Po rozpoznaniu problemu menedżer musi określić jego pierwotną przyczynę. Jest to ważne, ponieważ nie wystarczy rozwiązywanie problemów symptomatycznych. Po zidentyfikowaniu pierwotnej przyczyny problemu można wdrożyć jego rozwiązanie. Rozwiązanie może obejmować zmianę jakiegoś aspektu projektu, dostosowanie członków zespołu przydzielonych do projektu, a nawet wprowadzenie zmian w działalności firmy.